Avís legal

 1. Qui som?
 2. Acceptació de les condicions d’ ús
 3. Accés al Lloc Web i informació sobre BERTOMEU ASSOCIATS
 4. Normes d’ ús
 5. Enllaços
 6. Té presència en altres plataformes i xarxes socials
 7. Propietat Intel·lectual i Industrial
 8. Responsabilitats pel funcionament del web
 9. Compleix amb la legalitat en matèria de responsabilitats
 10. Durada de les condicions d’ ús
 11. El convidem a comunicar qualsevol comentari o dubte
 12. Normativa aplicable i jurisdicció

En aquest document trobarà tota la informació necessària sobre els serveis que ofereix BERTOMEU ASSOCIATS a través de la pàgina web www.consultoriabertomeu.com (en endavant, el Lloc Web). El convidem a llegir-les amb deteniment i a consultar-les sempre que vulgui.

Podeu adreçar-vos a l’adreça de correu electrònic info@consultoriabertomeu.com . Estarem encantats d’atendre’l.

1. Qui som?

La página web www.consultoriabertomeu.com (en endavant, el Lloc Web) és un domini a internet titularitat d ‘ANTONIO BERTOMEU & ASSOCIATS S.L. (en endavant BERTOMEU ASSOCIATS). Les dades identificatives de BERTOMEU ASSOCIATS són:

 • C.I.F.: B43783679
 • Domicili Avinguda Robert Graupera, número 134 baixos
  • C.P. 43580
  • Deltebre
  • Tarragona
  • Espanya
 • Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona al Tom 2036, Foli 47, Full T30112.

Posem a la seva disposició el Lloc Web per facilitar-li l’accés a la informació sobre els nostres serveis, els nostres valors, visió i missió, la nostra experiència, llegir el nostre blog i perquè, en el seu cas, pugui contactar-nos.

2. Acceptació de les condicions d’ús

Navegant pel Lloc Web accepta plenament totes i cadascuna de les condicions legals exposades en l’Avís legal, en la Política de Privacitat i en la Política de cookies.

Per adaptar els textos legals del Lloc Web als continguts de la mateixa en cada moment, ens reservem el dret a realitzar les modificacions oportunes en l’Avís legal, en la Política de Privacitat i en la Política de cookies.

3. Accés al Lloc Web i informació sobre BERTOMEU ASSOCIATS

L’accés al Lloc Web és totalment gratuït i no requereix el registre dels usuaris.

Aquest Lloc Web té com a objectiu fonamental la difusió dels serveis de BERTOMEU ASSOCIATS, així com facilitar informació de la pròpia empresa.

A través del Lloc Web, li proporcionem un mitjà de comunicació perquè pugui contactar-nos amb la finalitat de rebre informació dels nostres serveis que puguin ser del seu interès, així com per donar resposta a consultes relacionades amb BERTOMEU ASSOCIATS, per la qual cosa vetllarem per controlar que en tot moment la informació que aparegui al Lloc Web sigui veraç, precisa i accessible.

Aquest Lloc Web, per motius de seguretat i per a la protecció de la transmissió de continguts confidencials, utilitza un xifrat SSL o bé TLS. Podrà identificar que la connexió és xifrada perquè la barra de direcció del navegador canvia de “http://” a “https://” i pel símbol de candau a la seva barra de direcció del navegador. Si està activat el xifrat SSL o TLS, les dades que vostè ens transmeti no podran ser llegides per tercers.

BERTOMEU ASSOCIATS, no pot garantir la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web o al seu contingut, ni que aquest es trobi permanentment actualitzat, sense imprecisions o inexactituds. En qualsevol cas, ens comprometem a solucionar els possibles errors, interrupcions en la comunicació i manca d’ actualització d’ aquests continguts al més aviat possible.

4. Normes d’Ús

Volem que la nostra web sigui un lloc agradable per a tothom. Per això, en navegar per ell, es compromet a utilitzar-lo de conformitat amb la llei, els bons costums i les presents Condicions. Així mateix, garanteix fer un ús adequat del contingut del Lloc Web i a no emprar-lo per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

La informació que proporciona la pàgina Web s’utilitzarà únicament per als serveis que ofereix BERTOMEU ASSOCIATS.

L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda en la present pàgina Web per a les seves pròpies necessitats exclusivament i a no realitzar directament o indirectament cap tipus d’explotació comercial dels continguts i serveis als quals té accés.

Com a usuari del Lloc Web, reconeix i accepta que és l’únic responsable de l’ús que en realitzi, i dels serveis i continguts accessibles a través del Lloc Web.

Per això, entre altres activitats, l’ usuari es compromet a:

 1. No introduir o difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’ apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
 2. No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.
 3. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’ informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.
 4. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’ informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
 5. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error.

L’ usuari serà l’ únic responsable dels danys o perjudicis que es produeixin com a conseqüència d’ un incompliment per la seva part.

5. Enllaços

Si desitja enllaçar el Lloc Web en qualsevol web, fòrum, xat, plataforma o xarxa social, està obligat a indicar que no compta amb la nostra supervisió o autorització. En cap supòsit es permet enllaçar el Lloc Web des de webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials contràries a la llei o als bons costums, en concret des d’aquelles amb continguts pornogràfics o que atemptin contra els drets humans.

És important aclarir que cap enllaç suposa una vinculació entre BERTOMEU ASSOCIATS, i el lloc des del qual vinculi al Lloc Web, per la qual cosa no som responsables de les dades o continguts que proporcionin.

6. Té presència en altres plataformes i xarxes socials

Com podrà comprovar al nostre Lloc Web, BERTOMEU ASSOCIATS, utilitza xarxes socials i plataformes (Instagram i LinkedIn). Per favor, tingui en compte en accedir a qualsevol d’ aquestes xarxes o plataformes que les condicions d’ ús aplicables són les que cada plataforma té establertes, sobre les quals no tenim cap tipus de control.

7. Propietat intel·lectual i industrial

El Lloc Web i tots els seus continguts (entre els quals es troben, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, gràfics, tecnologia, links, continguts audiovisuals o sonors, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de programari continguts en la present pàgina Web), són titularitat de BERTOMEU ASSOCIATS, i s’hagin degudament llicenciats al seu favor, i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial, protegits per la legislació espanyola. Per això, si vol realitzar actes d’explotació del Lloc Web o dels seus continguts (reproduir-los, transformar-los, comunicar-los, etc., més enllà de les activitats autoritzades per la Llei de Propietat Intel·lectual) necessita obtenir prèviament el nostre consentiment per escrit (dades de contacte a la capçalera del present Avís legal), amb independència dels fins que li moguin. Així mateix, queda prohibit eliminar les dades identificatives de BERTOMEU ASSOCIATS, com a titular dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial del Lloc Web o els seus continguts.

Finalment, accepta concedir una llicència d’ús gratuïta, sense limitació territorial i per la màxima extensió temporal permesa per la Llei, sobre els continguts que puja al Lloc Web per qualsevol mitjà o canal.

La responsabilitat derivada de l’ús sense autorització de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l’usuari.

El fet que no li demanem que cessi de realitzar un ús il·lícit o contrari a les presents condicions dels Continguts no pot ser entès en cap cas com un consentiment o autorització per a aquest ús. Tampoc constitueix una renúncia a l’ exercici de les accions legals que puguin correspondre’ ns. Tampoc constitueix una renúncia a l’ exercici de les accions legals que puguin correspondre’ ns.

8. Responsabilitats pel funcionament del web

És important que recordi que li correspon a vostè tenir disponibles les eines per a la detenció i desinfecció de programes informàtics danyosos. Tot i que BERTOMEU ASSOCIATS, s’esforça per mantenir el Lloc Web lliure de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós, no podem garantir la seva completa absència.

Així mateix, BERTOMEU ASSOCIATS, no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels usuaris durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc Web, ni dels danys o perjudicis de qualsevol tipus que li siguin causats que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei.

9. Compleix amb la legalitat en matèria de responsabilitats

BERTOMEU ASSOCIATS, vetlla per l’exactitud de les dades que apareixen publicades al Lloc Web. Si us plau, si hi detecta algun error, poseu-vos en contacte amb nosaltres a l’adreça de correu electrònic info@consultoriabertomeu.com .

No obstant això, i malgrat els nostres esforços, internet no és un mitjà inexpugnable, per la qual cosa no podem garantir que els continguts i informacions es mostrin sempre actualitzats en la seva última versió. Sempre que fos possible, l’informarem de qualsevol interrupció que afecti la informació mostrada al Lloc Web. Així mateix, BERTOMEU ASSOCIATS, no serà responsable de l’error en l’accés a diferents pàgines del Lloc Web, quan aquests siguin causats per motius que estiguin fora del nostre control.

BERTOMEU ASSOCIATS, no serà responsable del mal ús que els usuaris del Lloc Web puguin fer del Lloc Web o els seus continguts, ni d’aquells usos que siguin contraris a la bona fe, a la legalitat o al present Avís legal. Així mateix, BERTOMEU ASSOCIATS, declina qualsevol responsabilitat derivada de la infracció de drets de propietat intel·lectual de qualsevol classe per part dels usuaris.

No podem tampoc controlar ni gestionar la integritat, funcionament i veracitat dels enllaços que puguin aparèixer al Lloc Web a llocs d’internet que no són de la nostra titularitat. Per això, declinem qualsevol responsabilitat sobre els mateixos.

10. Durada de les condicions d’ús

Per adaptar el text legal a la realitat del Lloc Web, ens reservem el dret de modificar-lo o actualitzar-lo en qualsevol moment, per la qual cosa li recomanem consultar-lo amb freqüència.

Si qualsevol clàusula inclosa en el present Avís Legal fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a l’esmentada clàusula o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint el present Avís Legal en tota la resta.

11. El convidem a comunicar qualsevol comentari o dubte

Posem a la vostra disposició el correu electrònic info@consultoriabertomeu.com perquè l’utilitzi sempre que tingueu algun dubte, consulta o comentari, tant del contingut de la web, com en relació amb els termes legals d’aquesta.

Així mateix, si detecta algun error en la informació oferta o en la configuració, actualització i contingut del Lloc Web, li agrairíem que ho posi en coneixement de BERTOMEU ASSOCIATS en l’adreça anteriorment referida.

12. Normativa aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola, igual que la resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb el present lloc Web. L’ús dels serveis del present lloc web, suposa l’acceptació expressa de la jurisdicció espanyola.

Així mateix, les parts acorden que qualsevol litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultant de l’execució i interpretació de les presents condicions o relacionades amb elles, o d’altres textos que puguin estar en el present lloc web, es resoldrà als Jutjats i Tribunals de Tortosa amb renúncia expressa a qualsevol altre dret o demarcació jurisdiccional que pugui resultar competent (llevat que existeixi un conflicte protegit per Llei, cas en el qual seria d’ aplicació preferent el lloc designat en la legislació aplicable).

Data última d’actualització: juny 2023