Cultura i ODS

27/07/2023

Tens un projecte cultural i vols alinear-lo amb els ODS? T’expliquem com relacionar cultura i ODS reconeixent el seu valor patrimonial.

El valor de la cultura com a patrimoni

Patrimoni cultural és el terme genèric per definir el reconeixement col·lectiu d’elements que són fruit dels valors culturals, normes, actituds… d’una comunitat.

Es tracta d’elements tangibles i intangibles, com llocs, paisatges, objectes, edificis, tècniques, expressions de la vida social, etc.

Aquestes manifestacions de la nostra vida formen part del nostre imaginari i de la manera en què entenem i ens relacionem amb el món que ens envolta.

Convertim aquestes pràctiques en patrimoni quan les reconeixem, ens en responsabilitzem i adoptem una voluntat per salvaguardar-les.

El patrimoni en l’àmbit rural

El reconeixement de la cultura popular i les formes de vida rurals té els seus orígens en el folklore, que va sorgir com a moviment burgès al segle XIX.

Aquest moviment va sorgir com a resposta a la pèrdua de valors i pràctiques de la societat tradicional degut a la industrialització i al creixement de les ciutats.

Una pèrdua que generava una sensació de desarrelament.

Als anys 60 del segle XX, es reconeix per primera vegada a nivell internacional aquest tipus de patrimoni.

El 1968, les recomanacions de la UNESCO per a la conservació de béns culturals incloïen, entre els béns a salvaguardar, les construccions i elements tradicionals, els espais rurals o els elements etnològics.

Actualment, aquestes manifestacions, majoritàriament intangibles, de la cultura estan reconegudes per la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO de l’any 2003.

I estan protegides per les seves llistes representatives, com a elements declarats, i també per les diverses normatives estatals i autonòmiques que van elaborar-se als anys 80 del segle passat.

Reconeixent la relació cultura-natura

Un dels primers antecedents que relacionen la cultura amb l’entorn natural el trobem l’any 1972, en la Convenció per la protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i Natural.

Més tard, en l’edició del 1974, es creà l’instrument de reconeixement i protecció dels paisatges culturals Reserva de la Biosfera com a element de conjunció entre les formes de vida humanes (cultura) i la natura en un mateix hàbitat.

Posteriorment, s’ha tractat el tema de la cultura com a motor per al desenvolupament local en diverses conferències i convencions internacionals, com el Congrés Internacional Hangzhou del 2013, sota el títol “La cultura: clau per al desenvolupament sostenible”.

La cultura, per tant, a més de ser una responsabilitat global, és també un element transversal a qualsevol àmbit de la nostra vida i determina el tipus d’impacte que generem sobre el medi.

Veiem així que cultura i ODS estan més relacionats del que sembla.

Cultura i ODS

La cultura té caràcter transversal a tots els ODS, per què? Perquè si fem canvis en la nostra manera de fer les coses, també modifiquen els nostres marcs mentals i, alhora, el nostre impacte sobre l’entorn.

Així reconeix la UNESCO la necessitat d’unir cultura i ODS.

Genera i enriqueix processos d’identitat i pertinença i, consegüentment, dinamisme comunitari i cohesió social.

Promou espais de diàleg i de dignificació dels valors i recursos de les societats rurals.

Afavoreix la creació de teixits col·laboratius capaços d’impulsar un desenvolupament econòmic més sostenible.

Molts coneixements i tècniques tradicionals tenen valors intrínsecs de sostenibilitat, cerquen l’equilibri amb el medi i són favorables a models de producció i consum sostenible.

La cultura permet generar processos de revisió crítica des del coneixement, la pràctica i la creativitat.

Els drets culturals, la diversitat i la creativitat són elements clau en el desenvolupament de les persones i afecten a qualsevol dels 17 ODS.

“Som éssers socials i, per això, el sentiment d’identitat i pertinença a un grup és una necessitat essencial de la humanitat.”

La nostra aportació al teu projecte

Necessites acompanyament perquè el teu projecte sigui més competitiu?

Vols articular un procés participatiu per generar projectes?

Et cal incorporar els ODS o alinear alguna proposta?

Pots contactar amb nosaltres, estem encantat d’ajudar-te.