Innovació en el model d’economia

18/07/2023

Què és la innovació en el model d’economia? Sovint associem innovació amb tecnologia, però la innovació en altres àmbits i metodologies està cada vegada més estesa. És el cas dels sistemes de governança que, progressivament, es van alineant amb models més col·laboratius i afins a una nova visió de futur compartida.

El model d’economia del “donut” de Kate Raworth

Kate Raworth és coneguda per la seva obra “Doughnut economics: seven ways to think like a 21st-century economist”. Per a l’autora, necessitem economies que ens permetin prosperar, tant si creixen com si no.

Una nova visió que ha de permetre superar la nostra dependència en el creixement i buscar l’equilibri entre els límits socials i ecològics de la Terra.

És a dir, hem de ser capaços de disposar de mitjans que ens permetin viure, cobrir les nostres necessitats i prosperar sense sobrepassar la capacitat de regeneració del planeta.

Aquest model planteja noves visions sobre un vell conegut de l’antropologia: la forma en què la humanitat es relaciona amb l’entorn en el procés de progrés i evolució.

Si vols conèixer més a fons el model de Raworth, clica aquí.

L’enfocament antropològic del model d’economia

Com contribuexi el nostre coneixement i experiència a la innovació en el model d’economia? En el camp de l’Antropología Social i Cultural, la proposta de Raworth es vincula amb una de les àrees més destacades de la disciplina, l’antropologia econòmica.

Aquesta àrea investiga i dialoga sobre les formes en què la humanitat es relaciona amb l’hàbitat, les estratègies que els grups humans posem en pràctica per a sobreviure i adaptar-nos.

I així, al llarg de la nostra existència, hem desenvolupat formes de vida diverses i relacions amb el nostre entorn basades en l’obtenció de recursos, les formes de consum, de producció i la nostra capacitat d’autorregulació en comparació amb la del medi.

En aquests processos, prenen importància clau els elements paisatgístics i simbòlics presents en les cultures que hem desplegat al llarg del planeta.

Però avui dia, la nostra capacitat d’autorregulació està en desequilibri. Es necesari que la revisem i actuems immediatament per satisfer les nostres necessitats sense comprometre el planeta que habitem.

Les agendes compartides, un exemple d’innovació en el model d’economia

Les agendes compartides són l’instrument de l’Estratègia per a l’especialització intel·ligent de Catalunya 2030, per fer front als nous reptes globals, tals com el canvi climàtic, el malbaratament dels recursos, l’envelliment de la població o l’augment de les desigualtats socials, entre altres reptes.

Es tracta d’un mecanisme enfocat a la transformació sistèmica dels territoris, des de l’òptica de la seva contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Actualment, a ÇCatalunya n’hi ha 3 en marxa, distribuïdes a les àrees de Lleida-Pirineus-Aran, la comarca del Bages i les poblacions de la zona B-30, respectivament, i se’n preveu una quarta a les Terres de l’Ebre.

El plantejament innovador de les agendes és que cada una estableix una estratègia i un model de governança adaptats a les característiques propies dels reptes als que fa front, així com a la idiosincràcia del seu territori.

Pots descarregar l’informe sobre com s’implementen les agendes compartides de Catalunya aquí.

Com ho treballem a Consultoria Bertomeu?

Abans de poder articular una agenda compartida o qualsevol estratègia de desenvolupament sistèmic és interessant realitzar un estudi d’identificació d’iniciatives amb potencial transformatiu que ja s’estan duent a terme al territori o que es projecten a curt, mitjà i llarg termini.

Colaborem amb el Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i hem elaborat l’informe específic per a les Terres de l’Ebre, amb un doble objectiu:

  • Identificar iniciatives que contribueixen a accelerar la transició cap a un sistema socioeconòmic més verd, resilient i just, iniciatives transformatives impulsades per agents del territori.
  • Analitzar des d’una aproximació antropològica si aquestes iniciatives poden actuar com a base per articular una agenda compartida en aquest territori, tenint en compte la seva correspondència amb un model d’economia sostenible i el seu potencial per transformar marcs mentals i culturals.

Descarrega l’informe

A partir de la investigació aplicada, no només aportem el coneixement sobre la qüestió, sinó que també l’analitzem a fi que sigui útil en la proposta de solucions innovadores.

Utilitzant les eines del project management, ens coordinem amb agents i actors del territori i ajudem a aterrar, alinear i donar coherència a estratègies i projectes amb una visió de futur clara i compartida.

Seria un honor il·luminar també el teu camí. Si tens dubtes o vols saber-ne més, contacta amb nosaltres.

Si t’interesa llegir l’informe complet

L’informe s’ha publicat el mes de maig del 2023. És el número 22 de la col·lecció “Monitoratge de la RIS3CAT 2030”, juntament amb altres moltes publicacions interessants de l’Estratègia d’especialització intel·ligent de Catalunya.