Investigació aplicada

La recerca aplicada permet ampliar el coneixement sobre una qüestió determinada i aplicar els resultats, a fi de millorar la vida de les persones i resoldre problemes específics de la societat. Aporta solucions innovadores amb impacte positiu a situacions complexes.

Els nostres serveis

1. Estudis i investigació etnogràfica
2. Informes i anàlisis socioeconòmiques
3. Projectes divulgatius i pedagògics

Formula la pregunta correcta i trobaràs la solució perfecta !