Política de privacitat

 1. A qui aplica aquesta Política de Privacitat?
 2. Qui és el responsable del tractament de les dades?
 3. Quina és la legitimació per al tractament de les dades?
 4. Quina informació tractem?
 5. Amb quina finalitat tractem les dades?
 6. Per quant temps conservarem les dades?
 7. A quins destinataris es comuniquen les dades?
 8. Quins drets té l’usuari davant les dades que facilita?
 9. Com protegim les dades dels nostres usuaris?
 10. Modificacions
 11. Legislació aplicable

1. A qui aplica aquesta Política de Privacitat?

En visitar o consultar el lloc web de BERTOMEU ASSOCIATS i utilitzar els serveis oferts l’usuari (clients potencials, clients, empleats, entre d’altres), accepta el tractament de les seves dades personals, donant conformitat als termes establerts en aquest document (en endavant, la “Política de privacitat”).

Aquesta Política de Privacitat i la forma de processar les seves dades estaran regulades pel Reglament General de Protecció de Dades, o Reglament (UE) 2016/679 (“RGPD”).

2. Qui és el responsable del tractament de les dades?

Aquesta és la informació rellevant del Responsable del Tractament de les dades personals que tracta i són facilitades pels usuaris:

IdentitatANTONIO BERTOMEU & ASSOCIATS S.L. (en endavant BERTOMEU ASSOCIATS)
DomiciliAvinguda Robert Graupera, número 134 baixos
C.P. 43580
Deltebre
Tarragona
Espanya
Telèfon632 78 23 67
Correu electrònicinfo@consultoriabertomeu.com

3. Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

La base legal per al tractament de les dades personals és l’execució dels formularis al Web de BERTOMEU ASSOCIATS, aquests formularis (apartat 4.a), els emplena l’interessat o comparteix determinada informació i amb això dona el seu ple consentiment per al tractament de les seves dades personals.

4. Quina informació tractem?

La informació que rebem per part dels usuaris o que aquests comparteixen, i que serà tractada amb la màxima confidencialitat, es tracta i gestiona com exposem a continuació.

 1. Informació que els usuaris ens faciliten directament: BERTOMEU ASSOCIATS recopila i emmagatzema certa informació que l’usuari introdueix al Web, a través dels següents apartats/formularis.
“Contactar”
“Saber més”
“Més informació”
La informació que l’usuari ens facilita quan completa cadascun d’aquests formularis, això és, nom i correu electrònic.Dades de caràcter identificatiu.
 1. Informació que els usuaris ens faciliten indirectament:
Cookies pròpies i de tercersBERTOMEU ASSOCIATS utilitza cookies pròpies i de tercers per distingir-lo d’altres usuaris del nostre lloc web. Per a això, sense caràcter exhaustiu, recopila la següent informació, el tipus de cercador, el sistema operatiu, incloent el contingut que consulta i el moment del dia en què ho fa, així com l’identificador en línia (és a dir, l ‘IP assignat al seu dispositiu).Dades derivades de les cookies de caràcter identificatiu. Dades derivades de la navegació.
 1. Qualitat de dades: L’usuari haurà de garantir, tant davant BERTOMEU ASSOCIATS com enfront de tercers, la qualitat de la informació i de les dades personals que proporcioni a través del Web de BERTOMEU ASSOCIATS. Això implica que totes les dades personals i informacions facilitades han de ser reals, veraces, actualitzades i pertànyer a l’ usuari i no a terceres persones. En el cas que pertanyin a terceres persones, entenem que és mitjançant el seu consentiment i demanem que es convidi aquest tercer a conèixer els nostres textos legals al més aviat possible.
 1. Modificació de dades: L’ usuari haurà de notificar a BERTOMEU ASSOCIATS qualsevol modificació que es produeixi en les dades personals facilitades, responent en qualsevol cas de la veracitat i exactitud de les dades subministrades en cada moment.

5. Amb quina finalitat tractem les dades?

Prestació de serveisBERTOMEU ASSOCIATS podrà utilitzar les dades personals que l’ usuari facilita:
 • Per realitzar comunicacions via correu electrònic sobre la seva operativa i així complir amb els procediments interns.
Comunicació de dades a tercers (excepcions)
 • En cas que sigui estrictament necessari per als serveis sol·licitats, en el cas que BERTOMEU ASSOCIATS col·labori amb tercers.
 • Quan BERTOMEU ASSOCIATS tingui autorització expressa i inequívoca per part de l’ usuari.
 • Quan se sol·liciti per part d’autoritat competent en l’exercici de les seves funcions (per investigar, prevenir o prendre accions relatives a accions il·legals).
 • Si ho requereix una normativa.
Cookies pròpies i de tercers
 • Amb la finalitat de brindar una millor experiència en navegar i informar-nos sobre la seva última visita al nostre lloc web (cookies tècniques i de personalització). I
 • Amb el consentiment de l’usuari, es podran instal·lar cookies per calcular el nombre de persones que ingressen al lloc web, així com emmagatzemar informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació (analítiques).

La majoria dels navegadors admeten l’ús de cookies de forma automàtica, però pot configurar el seu navegador per ser avisat a la pantalla del seu ordinador sobre la recepció de cookies i, d’aquesta manera, impedir la seva instal·lació en el seu disc dur.

Per obtenir informació detallada sobre les cookies que utilitzem i les finalitats per a les quals les utilitzem, consulteu la nostra Política de Cookies.

6. Per quant temps conservarem les dades?

BERTOMEU ASSOCIATS conservarà les dades personals de l’usuari pel temps que sigui raonablement necessari per: complir amb qualsevol dels objectius esmentats en aquesta Política de Privacitat i complir amb la legislació vigent, exigències normatives i ordres pertinents de tribunals competents, o, en qualsevol cas, mentre que li enviem informació o comunicacions i l’interessat no sol·liciti la seva supressió o oposició.

Les seves dades personals seran anonimitzades o eliminades un cop ja no siguin rellevants per a les finalitats per a les quals van ser recopilades.

7. A quins destinataris es comuniquen les dades?

Les dades de caràcter personal que BERTOMEU ASSOCIATS recopili seran exclusivament utilitzades per a la consecució de l’ objecte definit al Web de BERTOMEU ASSOCIATS. Per a la consecució d’ aquest objectiu i la correcta prestació del servei BERTOMEU ASSOCIATS podria compartir certes dades de caràcter personal dels usuaris:

 • Previ requeriment legal, BERTOMEU ASSOCIATS podrà compartir informació amb organismes d’autoritats executives i/o tercers pel que fa a peticions d’informació relatives a investigacions de caràcter penal i presumptes activitats il·legals.
 • Proveïdors de serveis externs: algunes empreses subcontractades per BERTOMEU ASSOCIATS podrien tenir accés a les seves dades personals i informació personal, sempre sota l’exclusiu control de BERTOMEU ASSOCIATS, quan sigui necessari per proporcionar els nostres serveis.
 • Amb el consentiment de l’usuari: a banda de l’establert anteriorment, s’informarà l’usuari en el cas que qualsevol informació sobre el mateix, es posi en coneixement dels socis comercials del web, o bé amb tercers, amb caràcter diferent a les finalitats exposades a la Web de BERTOMEU ASSOCIATS (per ex.: amb finalitats comercials), per tal que tingui l’ oportunitat de decidir que no es comparteixi la seva informació. Cap de les comunicacions de dades anterior inclourà vendre, llogar, compartir o revelar d’una altra manera informació personal de clients amb finalitats comercials de manera contrària als compromisos adquirits en la present Política de Privacitat.

8. Quins drets té l’usuari davant les dades que facilita?

L’ usuari podrà exercir davant BERTOMEU ASSOCIATS els següents drets:

 • Dret a ser informat: l’ usuari té dret a rebre informació clara, transparent i fàcilment comprensible sobre la manera com utilitzem la seva informació i els seus drets. Per aquest motiu, li facilitem aquesta informació en aquesta política de privacitat.
 • Dret d’accés:: l’usuari té dret a obtenir accés a la seva informació (en cas que l’estem tractant), així com a altres tipus d’informació (similar a la proporcionada en aquesta política de privacitat), per tal que estigui informat i pugui comprovar que fem servir la seva informació de conformitat amb la legislació en matèria de protecció de dades.
 • Dret a rectificació: l’usuari té dret que es corregeixi la seva informació (dades inexactes) en cas que aquesta sigui incorrecta o incompleta.
 • Dret de supressió: També es coneix com a “dret a l’oblit” i, en definitiva, li permet sol·licitar l’eliminació o supressió de la seva informació quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. Això no constitueix un dret general de supressió; hi ha excepcions.
 • – Dret a limitar el tractament: l’usuari disposa de drets que li permeten “bloquejar” o impedir que se segueixi fent servir la seva informació. Quan es limita el tractament, únicament conservarem la seva informació per a l’ exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, conservem llistes d’usuaris que han sol·licitat el “bloqueig” al al qual la seua informació siga usant-se a fi d’assegurar-nos que la restricció es respecte en el futur.
 • Dret a la portabilitat de les dades: l’ usuari disposa de drets que li permeten obtenir i reutilitzar les seves dades personals per a les seves pròpies finalitats en diferents serveis.
 • Dret a oposar-se: l’ usuari té dret a oposar-se a certs tipus de tractament, incloent-hi el tractament amb finalitats de mercadotècnia directa. Llevat de motius legítims imperiosos, o l’ exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’ exercici dels drets esmentats és personalíssim, per la qual cosa caldrà que l’ usuari acrediti la seva identitat.

Per exercitar els esmentats drets previstos a la legislació, l’usuari pot adreçar-se a BERTOMEU ASSOCIATS a través del correu electrònic info@consultoriabertomeu.com o mitjançant escrit dirigit a l’adreça que consta a l’apartat 1 de la present Política. La comunicació contindrà les dades i documents següents:

 • Nom i cognoms de l’ interessat, adjuntant fotocòpia del DNI o altre document vàlid que l’ identifiqui i, si s’ escau, de la persona que el representi; la utilització de signatura electrònica eximirà de la presentació d’ aquests documents.
 • Indicació del domicili de l’interessat i petició en què es concreta la sol·licitud (el dret que es pretén exercitar).

L’usuari també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control corresponent/Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es), quan ho consideri convenient.

9. Com protegim les dades dels nostres usuaris?

BERTOMEU ASSOCIATS informa a l’usuari que ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades per garantir la seguretat de les seves dades, a fi d’evitar-ne l’alteració, pèrdua, accés o tractament no autoritzats.

Tal com s’ha esmentat, les dades personals facilitades pels usuaris a través de la Web de BERTOMEU ASSOCIATS no seran cedides a altres entitats o empreses per ser emprades per a les seves pròpies finalitats. Tanmateix, algunes empreses subcontractades per BERTOMEU ASSOCIATS podrien tenir accés a les dades i informació personals, sempre sota l’exclusiu control de BERTOMEU ASSOCIATS, amb l’única finalitat de prestar un servei necessari per al correcte funcionament de la Web de BERTOMEU ASSOCIATS.

10. Modificacions

BERTOMEU ASSOCIATS es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat d’ acord amb la legislació aplicable en cada moment. Per això, és recomanable que l’usuari revisi periòdicament aquesta Política de Privacitat amb la finalitat d’estar informat del tractament i la protecció de les dades personals, així com dels drets que li assisteixen.

11. Legislació aplicable

La present Política es regirà i interpretarà conforme a la legislació espanyola, igual que la resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb el present lloc Web. L’ús dels serveis del present lloc web, suposa l’acceptació expressa de la jurisdicció espanyola. Data d’última actualització: juny 2023