Project management i com aplicar-lo

14/07/2023

Formes part d’una organització orientada al desenvolupament de projectes? Et preguntes per què no acaben de funcionar com voldries?

Si necessites construir un projecte d’èxit o avaluar una proposta en marxa, aquest post t’interessa!

Què és el project management?

El project management és la metodologia mitjançant la qual s’articula un projecte, des de la fase zero on tenim la idea, fins a la fase última en què podem avaluar els resultats immediats, a mitjà i a llarg termini.

No, un projecte no finalitza amb la seva execució, sinó que perdura fins que podem comunicar que s’han complert (o no) els seus objectius, independentment del temps que hagi transcorregut des que finalitzen les accions.

Una metàfora per entendre què és el project management i com aplicar-lo

Veritat que el seguiment d’un pacient va més enllà de la pròpia intervenció quirúrgica a la que se sotmet?

Inclús després de finalitzar el tractament posterior, hi ha un control periòdic fins que s’aconsegueix definitivament l’objectiu: que la persona estigui sana.

Els mitjans que s’han de disposar per atendre aquest pacient en tot el procés es tenen en compte des del moment del diagnòstic, en base a possibles escenaris en el seu progrés.

Com hem de plantejar-nos els projectes?

Amb els projectes passa el mateix que amb l’exemple anterior, el seu seguiment va més enllà de la finalització de les tasques, per seguir l’evolució de tot el que s’ha fet, l’abast dels resultats i la consecució dels objectius.

Els recursos que s’han de preparar per a l’avaluació a mitjà i llarg termini han d’estar previstos des de l’inici, plantejant escenaris que puguin ajustar-se al màxim a les hipòtesis de futur.

Per construir i gestionar un projecte cal tenir en compte molts factors, una feina complexa.

La gestió econòmica és molt important, però hi ha altres aspectes del seu funiconament que també ho són.

Alguns ingredients decisius per a l’èxit

  1. Un enfocament als resultats, és a dir, a la visió que projectem i aquells beneficis i impactes que volem obtenir a partir de la realització del projecte. En una pregunta, què volem aconseguir i quin impacte volem generar? Els objectius i les accions han de produir uns resultats que, al seu torn, contribueixin a la nostra visió i als objectius. Poden ser tangibles o intangibles, i hem de poder disposar d’indicadors adaptats a l’avaluació de cadascun d’ells.
  1. Una cultura organitzativa saludable i una buena governança. És un factor decisiu disposar d’un model organitzatiu que actuï com a facilitador, on s’exerceixin lideratges legitimats, tant si es tracta d’una forma d’organització jeràrquica com si és orgànica o transversal. És a dir, que generi confiança i sentit de pertinença entre tots els agents implicats i participants. Fer una bona definició i seguiment del rol dels stakeholders, les seves expectatives, funcions i responsabilitats al llarg de tot el procés és un element clau.
  1. Una òptima capitalització dels recursos. Moltes vegades duem a terme projectes sense tenir en compte si hi ha experiències similars que ja hagin estat avaluades, per exemple casos d’èxit o fracàs. Els dos desencadenaments han de servir-nos per afegir millores al nostre projecte i aprofitar accions que ja s’estiguin desenvolupant. També podem aprofitar tendències, recursos i sinergies amb altres actors que ja estan realitzant alguna proposta útil per al nostre projecte. Per això, la comunicació des del moement zero és molt important, tant externament, amb actors diferents dels propis stakeholders, com a nivell intern.

Com t’ajudem?

Des de Consultoria Bertomeu apliquem les eienes del project management alsprojectes empresarials i de territori. Aprofitem la nostra experiència per entendre què és el project management i com aplicar-lo a la bona salut del teu projecte.

T’acompanyem amb la nostra visió holística parquè puguis tenir en compte tots els factors.

Et facilitem eines per alinear i donar coherència al projecte.

Et capacitem perquè adquireixis habilitats per liderar propostes en contextos complexos.

Recorda que si necessites ajuda pots contactar amb mi.

“Quan una idea està ben treballada, el suport i el finançament arriben per si sols.”